ภาพตัวโหลด
การแสดงข้อมูลบนไซต์

การสร้างสถานทูตใหม่ 5 แห่งของออทิสถานและคำอธิบายเกี่ยวกับสถานทูตประเภทต่างๆของเรา

Working Group for [S004100] (Embassies) (reserved for the Autistan Diplomatic Organization) New Embassies From August to October 2020, the Autistan Diplomatic Organization created 5 new online Embassies: – In Albania: http://Autistan.al – In Armenia: http://Autistan.am – In Georgia: http://Autistan.ge – In Vietnam : http://Autistan.vn – In Wallis and Futuna: http://Autistan.wfอ่านต่อไปการสร้างสถานทูตใหม่ 5 แห่งของออทิสถานและคำอธิบายเกี่ยวกับสถานทูตประเภทต่างๆของเรา

แบ่งปันที่นี่:

พวกเขาช่วยเรา

คลิกโลโก้เพื่อทราบ